چهار شنبه 20 فروردین 1399

   

نام محصول به فارسی : کافوسیو

نام محصول به انگلیسی : KAFOSIVE

شرکت سازنده : آرتال - Artal

توضیحات :

کافوسیو محلولی شامل فسفر و پتاسیم از نوع فسفیت پتاسیم می باشد که توانایی سنتز فیتوآلکسین ها و آنزیم ها را برای گیاه دارد که این امر موجب مقاومت گیاه به انواع قارچ های خاکزی و هوازی و   باکتری های مهمی چون فایتوفتورا، پیتیوم، رایزو کتونیا، اروینیا، سیتوسپورا و ... می شود.

کافوسیو ترکیبی است که برای تمامی محصولات کشاورزی به صورت آبکود و محلولپاشی قابل مصرف بوده و برای کشاورزی ارگانیک ایده آل است.

کافوسیو همچنین با دارا بودن مقادیر زیادی ار فسفر و پتاسیم موجب بهبود کیفیت میوه ها از طریق افزایش رنگ ، وزن و طعم میوه ها شده و ریشه دهی گیاه را تقویت می نماید.

 

محلولپاشی برگی/ آبکود

محصول

میزان و زمان مصرف

جهت تقویت گیاه

میزان و زمان مصرف

جهت کنترل بیماری

درختان میوه

3-5/1 لیتر در هزار در ابتدای فصل

5- 3 لیتر در هزار لیتر و تکرار

3 هفته بعد

سبزی،صیفی،جالیز

5/2-5/1 لیتر در هکتار

همراه اولین آبیاری

5-3 لیتر در هکتار

سیب زمینی

3-2 لیتر در هکتار همراه اولین

آبیاری پس از کاشت

5-3 لیتر در هکتار

مرکبات

3-5/1 لیتر د رهزار در ابتدای

بهار و تکرار 1 ماه بعد

7-3 لیتر در هکتار

 

*جهت مبارزه با آتشک درختان میوه می توان در طول دوره گلدهی، محلولپاشی را در هوای آرام و خنک انجام داد و برای هر هكتار 10-8 لیتر محلول مصرف کرد. این ترکیب دارای خاصیت سیستمیک است      (حرکتی از بالا به پائین و بالعکس در گیاه). بنابراین سعی شود در محلولپاشی ، کل درخت(برگ، شاخه و تنه) محلولپاشی شود.

فسفر(P2O5)            42%

پتاسیم(K2O)            28%

 

 

 


 
صفحه اصلی | درباره ما | محصولات | سفارش | مقالات | تماس با ما