چهار شنبه 20 فروردین 1399

   

نام محصول به فارسی : نیترومازین

نام محصول به انگلیسی : Nitromazin

شرکت سازنده : مریستم - MERISTEM

توضیحات :

نیتروژن: ضروری ترین عنصر برای تمامی گیاهان می باشد این عنصر برای رشد گیاهان بسیار مهم بوده و وظایف مهمی از قبیل تقسیم سلولی، سنتزاتیلن، گلدهی، رشد و توسعه جنین میوه در حال تشکیل و... را از طریق سنتزآمین ها به عهده دارد.

روی: در بسیاری از گیاهان کمبود آن حتی به خشکیدگی کامل گیاه می انجامد و در فرآیندهای مهمی در گیاه از قبیل فعال سازی آنزیم ها، انتقال عناصر درون سلولی، فعال سازی هورمون جیبرلین و اکسین و ... دخیل هستند

منگنز: مهمترین نقش آن در گیاه در مرحله فرآیند فتوسنتز و انتقال الکترون و تولید اکسیژن می باشد. این عنصر در ساختن قندها، فرآیندهای اکسایش و احیا و ساخت آنتی اکسیدان ها دخالت مستقیم دارد.

 

میزان مصرف

محصول

محلولپاشی برگی

آب آبیاری

گیاهان زراعی

4-5/2 کیلوگرم در هر هکتار

12-8 کیلوگرم در هر هکتار

گیاهان باغی

3-2 کیلوگرم در هر هزار لیتر آب

15-12 کیلوگرم در هر هکتار

 

ازت                         10%

منگنز(mn2so4(                   10%

روی(zn2so4)            15%


 
صفحه اصلی | درباره ما | محصولات | سفارش | مقالات | تماس با ما